Barn med tal- och språksvårigheter


En del barn har svårt att tillägna sig tal och språk. Svårigheterna kan visa sig på flera olika sätt. Det kan vara svårt att tala tydligt, att komma på ord, att bilda meningar och böja orden rätt, eller att berätta saker. Ibland har ett barn svårt att förstå vad man säger till det.

Flerspråkiga barn har en språkstörning om svårigheter att tillägna sig språk förekommer i samtliga språk och de utvecklas långsammare på båda språken. Flerspråkighet i sig orsakar aldrig en språkstörning.

Be om en remiss till logoped om du misstänker att ditt barn har en språkstörning. Logopeden utreder språkförmågan och hjälper barnet med det som är svårt. Ni får även råd kring hur ni kan stimulera och träna språket hemma.