Läs- och skrivsvårigheter


Dyslexi är en medfödd svårighet med läsning och/eller skrivning. Det innebär att det är svårt att automatiskt avkoda (läsa) ord, men det har ingenting med begåvning att göra. Läsningen tar lång tid och det kan även vara jobbigt att förstå det man läser.

För att veta om läs- och skrivsvårigheter beror på dyslexi kan en utredning göras hos logoped. Mötet med logopeden börjar med ett samtal om hur läsningen och skrivningen fungerar. Därefter genomförs olika läs- och skrivuppgifter, men också uppgifter som exempelvis handlar om att komma ihåg information eller lösa språkliga uppgifter. Logopeden skriver därefter ett utlåtande för att sammanfatta vad som är gjort.