Röststörningar hos barn och vuxna


Stora delar av dagen spenderar barn i bullriga miljöer, till exempel på förskolan. Ibland känner barnen att de måste skrika eller prata starkt för att höras, vilket kan göra att de överanstänger rösten och blir hesa.

Även vuxna känner från och till besvär med rösten. Det kan bero på bristande röstteknik, exempelvis genom tal i ett för högt tonläge eller genom att rösten pressas fram.

En logopedkontakt kan hjälpa både barn och vuxna med röstbesvär. Logopeden lyssnar då på din röst och utformar en behandlingsplan.

På Kita Logopedstudio AB finns LSVT LOUD certifierade logopeder. LSVT LOUD är en röstbehandlingsmetod utformad för patienter med Parkinsons sjukdom och andra neurologiska tillstånd.