Röststörningar hos barn och vuxna


Från och med 2023 tar vi på Kita Logopedstudio inte längre emot remisser gällande röst. Vi kommer att hänvisa alla till andra logopedmottagningar.