COVID-19

Vi på Kita Logopedstudio är mycket medvetna om den aktuella situationen och ser till att följa myndigheternas rekommendationer.

Vår mottagning är öppen som vanligt. Besök oss enbart om ni är friska och kom så få som möjligt för att undvika trängsel i väntrummet. Barn ska komma med endast en vuxen. Vid symtom (även lindriga) på luftvägsinfektion hos dig eller ditt barn så boka om tiden. Detta gäller alla sjukdomssymtom såsom snuva, feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna. Sjuka syskon stannar hemma.

Om din logoped blir sjuk så bokar vi om din tid.

 

Vi tar emot patienter från hela Sverige för utredning och behandling av tal och språksvårigheter samt utredning av läs- och skrivsvårigheter på vår mottagning i Märsta

OBS! Kita Logopedstudio har nu samlat verksamheten i lokalen i Märsta, se karta och vägbeskrivning under Vår mottagning.

På uppdrag av Region Stockholm jobbar våra kunniga logopeder med

  • Utredning av läs- och skrivsvårigheter
  • Tal- och språkstörningar hos barn och vuxna
  • Flerspråkiga barn med tal- och språksvårigheter

På Kita Logopedstudio finns logoped som talar polska och arabiska. Vi genomför i övrigt utredning och behandling på alla språk med hjälp av tolk. Observera att det i och med pandemin varit svårt att boka platstolk. 

 

Remiss

För att komma till oss krävs remiss från läkare, skolsköterska, BVC-sköterska, psykolog eller logoped, enligt vårt vårdavtal inom Stockholm. Bor du inom en annan region än Region Stockholm, måste den som skriver remiss dessutom följa reglerna i din egen region. Se postadress under Kontakta oss.

Vi behöver ett pedagogiskt underlag för att kunna göra en läs- och skrivutredning eller en tal- och språkutredning. Detta underlag ska bifogas remiss till oss.

Underlag inför logopedisk utredning av läs- och skrivförmåga – för utskrift

Underlag inför logopedisk utredning av läs- och skrivförmåga – digital version

Underlag inför språkutredning – för utskrift

Underlag inför språkutredning – digital version

Frågeformulär modersmålslärare

 

Hur mycket kostar det?

Kita Logopedstudio har avtal med Region Stockholm och tar emot personer i alla åldrar. Barn är avgiftsbefriade och vuxna i åldern 18-84 år betalar patientavgift upp till högkostnadsskydd.

 

Miljöpolicy

Kita Logopedstudio har erhållit Hälso- och sjukvårdsförvaltningens årliga diplomering för mindre vårdverksamheter som har avtal med regionen.

Kita Logopedstudio har som mål att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. 

Här kan du läsa vår Miljöpolicy.