Vi tar emot patienter från hela Sverige för utredning och behandling av tal-, språk- och röststörningar på våra två mottagningar i Sigtuna och Märsta.

På uppdrag av Stockholms Läns Landsting jobbar våra kunniga logopeder med

  • Utredning av läs- och skrivsvårigheter
  • Tal- och språkstörningar hos barn och vuxna
  • Flerspråkiga barn med tal- och språksvårigheter
  • Selektiv mutism
  • Stamning hos barn och vuxna
  • Röststörningar hos barn och vuxna
  • Tal-, språk- och röstproblem till följd av neurologiska skador eller sjukdomar
  • Tal- och språksvårigheter till följd av läpp-, käk- och gomspalt
  • Ät- och sväljsvårigheter hos barn och vuxna, även på särbo/äldreboenden

På Kita Logopedstudio finns logoped som talar polska. Vi genomför i övrigt utredning och behandling på alla språk med hjälp av tolk.

Utanför vårdavtalet gör vi utredningar av dyskalkyli/räknesvårigheter. Kostnad för dyskalkyliutredning ersätts inte av landstinget.

 

Remiss

För att komma till oss krävs remiss från läkare, skolsköterska, BVC-sköterska, psykolog eller logoped. Se postadress under Kontakta oss.

 

Hur mycket kostar det?

Kita Logopedstudio har avtal med Stockholms Läns Landsting och tar emot personer i alla åldrar. Barn är avgiftsbefriade och vuxna i åldern 18-84 år betalar patientavgift upp till högkostnadsskydd.